ikon installation robotgräsklippare

Installation

Att anlita en professionell installatör för installationen av en robotklippare har flera fördelar.

För det första är det viktigt att kabelläggningen görs på rätt sätt och med rätt verktyg för att undvika slitage och skador på kabeln. En erfaren installatör använder också marknadens bästa kabelläggare och har kunskap om hur man bäst lägger kabeln för att undvika problem och slitage av kabeln.

För det andra är det viktigt att kabeln läggs på rätt sätt för att robotklipparen ska kunna verka inom det avsedda området. En professionell installatör kommer att ha goda kunskaper om hur man ska lägga kabeln så att robotklipparen kan röra sig fritt och klippa gräset på ett effektivt sätt.

För det tredje kan en installatör ge råd om hur man ska förbereda området för installationen, inklusive vilka förbättringar som kan göras för att roboten ska kunna klippa gräset så problemfritt som möjligt.

Till sist, en professionell installatör garanterar att installationen utförs korrekt och att robotklipparen fungerar som den ska när installationen är klar. Detta ger en trygghet för kunden och en säkerhet om att robotklipparen kommer att klippa gräset på ett tillfredsställande sätt under många år framöver.

Installation liten tomt

3500 kr
  • Upp till 500 m2
  • 1 ö ingår
  • Kabel* och mälor ingår

Installation mellan tomt

4500 kr
  • Upp till 1200 m2
  • 2 öar ingår
  • Kabel* och mälor ingår

Installation stor tomt

5500 kr
  • Upp till 2000 m2
  • 3 öar ingår
  • Kabel* och mälor ingår